سال جهش تولید
جمعه 9 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تقدیر دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران از سرپرست شعبه ونکوور جناب آقای مسعود کریمایی