سال جهش تولید
یکشنبه 5 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصاحبه 4 ساعته استادان : امیرخانی - شیرازی - جوادزاده در خصوص دانگ قلم اهدایی انجمن خوشنویسان ایران به جامعه خوشنویسی به مناسبت هفته خوشنویسی