تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تمدید مهلت ارسال آثار جهت شرکت در هنرواره ملی خوشنویسی "مشق سرخ" تا ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰