تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات اردیبهشت 1396

بسمه تعالی
جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری اردیبهشت ماه روز جمعه مورخ 5 خردادماه 1396
با حضور ریاست انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی، نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت،
اعضای محترم شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران  برگزار گردید .
این نشست صمیمانه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 18 عصر خاتمه یافت.