تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دومین جلسه بررسی اساسنامه انجمن خوشنويسان ايران مهر 96

بسمه تعالی

  دومین جلسه بررسی اساسنامه انجمن خوشنويسان ايران روز چهارشنبه مورخ  96/7/5، براساس هماهنگی و دعوت قبلی با حضور استادان: صندوق آبادی ، موسوی ، ميرحسينی ، جزايری، آقای دکتر قادر و مدير اجرايي انجمن آقای عارف براتی رأس ساعت 9:30 صبح به منظور چیدمان  اولیه و بررسی کلیات موضوع تشکیل شد. در این جلسه استاد صندوق آبادی گزارشی از پیگیری‌های انجمن در خصوص اساسنامه را ارائه نمودند و افراد حاضر به ايراد سخنان و مطالب خود پرداختند .

 ایشان اظهار نمودند که مدت سه سال است  موضوع تغییر یا اصلاح اساسنامه در دستور کار دفتر مرکزی قرار داشته و مکاتبات متعددی با افراد صاحب نظر، مدیران، استادان، اعضای محترم انجمن اعم از نمایندگان، اعضای شورای شعب و مدیران شعب در سراسر کشور انجام گردیده و هرکس فراخور تجربه و اشراف به موضوع مواردی را ارسال نموده که جای بسی قدردانی دارد. انشاءاله در نظراست که این پیشنهادات و دیدگاه ها در جلسات تخصصی و کارشناسی جمع بندی و نتایج حاصله به اطلاع کلیه شعب خواهد رسید. از عزیزانی که وقت گذاشته ، نظر داده و اشراف دارند دعوت خواهد شد که در جلساتی حضور یابند.