تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 10 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی - 97/2/20

  بر اساس این گزارش جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران طی روزهای پنجشنبه 20 اردیبهشت 97 ( ازساعت 9 صبح الی 12) وجمعه 21 اردیبهشت 97 ( از ساعت 9 صبح الی 14)  با حضور ریاست محترم استاد غلامحسین امیرخانی، نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت، مدیر اجرائی آقای براتی و اکثریت اعضاء در محل دفتر مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل شد . 
در این جلسه  مدیر اجرایی گزارش پیگیریهای انجمن را ارائه نمود که از آن جمله میتوان به موضوعات برگزاری امتحانات سراسری، برنامه ارزشیابی های آزمونهای اردیبهشت ماه و موارد آموزشی ...اشاره نمود. 
و سپس اعضاء حاضر در این جلسه به گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسائل جاری پرداختند.