تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه مشترک شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران - 97/3/28

 بر اساس این گزارش جلسه مشترک  شورای عالی و ارزشیابی  انجمن خوشنویسان ایران در روزدوشنبه مورخ 97/3/28  با حضور ریاست محترم استاد غلامحسین امیرخانی، مدیر اجرائی آقای براتی و اکثریت اعضاء در محل دفتر مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل شد . 
در این جلسه  مدیر اجرایی گزارشی از پیگیریها و امور جاری انجمن را ارائه نمودند و سپس اعضاء حاضر در این جلسه به گفتگو و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.