تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری چهارمین جلسه ستاد گرامیداشت هفته خوشنویسی - 97/6/4

چهارمین جلسه ستاد گرامیداشت هفته خوشنویسی با حضور استادان :  سید حیدر موسوی، یادگار خیام ، محسن میر حسینی، غلامرضا سپهری و آقای براتی مدیر اجرایی انجمن

روزیکشنبه  مورخ 97/6/4 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

جلسه مذکورکه در راستای برنامه ریزی و زمانبندی جهت برگزاری مراسم گرامیداشت هفته خوشنویسی (مهرماه 97) تشکیل گردید از ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 15 خاتمه یافت.