تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات دیماه 1397

جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری زمستان 97 روز جمعه 5 بهمن ماه  

با حضور ریاست انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی، نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت،

اعضای محترم شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران  برگزار گردید .

این نشست صمیمانه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.