تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار استاد داور پروین و استاد دکتر رمضانعلی واشقانی فراهانی - خانه فرهنگ ایران در پاریس (ژان بارت)