تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه کمیسیون تحقیق و پژوهش انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی

بر اساس این خبر، جلسه کمیسیون تحقیق و پژوهش
با حضور: قائم مقام انجمن خوشنویسان ایران استاد صندوق آبادی، استاد فلسفی ، استاد زدوار،
دکتر مقتدایی، دکتر هاشمی نژاد ، جناب آقای دلاوران ، استاد جزایری، مدیر اجرایی آقای براتی
 روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.