تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه تصحیح اوراق امتحانات تابستان 98

جلسه تصحیح اوراق امتحانات تابستان، روز جمعه مورخ 15 شهریورماه 98

با حضور رییس انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی ،اعضای محترم شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی

و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران در دانشکده علوم قضایی برگزار گردید .

این نشست صمیمانه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.