تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 10 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی

 جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران روزدوشنبه مورخ 13 آبان 1398 با حضوراستاد امیرخانی ریاست انجمن، نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت استادان : سلحشور،کابلی، صندوق آبادی، شیرازی، فلسفی، بنی رضی و مدیر اجرایی آقای براتی ازساعت 16الی 19 در دفترمرکزی برگزارگردید. 

در این جلسه پیرامون مسائلی از قبیل حوزه آموزش انجمن ، موضوع ارزشیابی استادیها و همچنین فراخوان عضویت استادان انجمن خوشنویسان ایران به‌ منظورشرکت در مجمع شورای ارزشیابی بحث وتبادل نظر به عمل آمد.