تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی

 بر اساس این خبر، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور:

اعضای محترم شورای عالی، بازرسین، مشاورین حقوقی و مدیر اجرایی  

طی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 5 و 6 دیماه 98 در دفتر مرکزی برگزار گردید.