تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 17 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بزرگداشت استاد احمد عبدالرضایی عضو محترم شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران