تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 27 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شعری در وصف شادروان استاد علی راه جیری از هنرمند گرامی استاد محمد پیرانی

برای استاد علی راهجیری
ملقّب به 《زُبده‌الکُتّاب 》،
خوشنویس، مولّف و پژوهشگر نامیِ
عرصه خوشنویسی :

----------------------------------------------
استاد علیِ راهجیری
نام‌آورِ عرصه‌ی هنر بود

در نقدِ خط و پژوهش و علم
نامش به نبوغ، ناموَر بود

هم زُبده‌ی کاتبانِ معنی 
هم نخبه‌ به دقّتِ نظر بود

آنکس که درختِ عمرش از فضل
سرسبز و سترگ و پُرثمر بود

از  دعوی و ادّعا گریزان
از  مدّعیان، اگرچه سر بود

خاموش شد عاقبت دریغا
شمعی که مُدام شعله‌ور بود

--------------------------------------------

محمد پیرانی
مدرس انجمن خوشنویسان ایلام