تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 8 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست اعضای انجمن خوشنویسان شعبه شهر ری با اعضای شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی