تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دومین جلسه پروژه ادبی و هنری " چهل روایت " در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

 

بر اساس این گزارش کمیته طرح و بررسی پروژه ادبی و هنری "چهل روایت" با حضور مسئولان ذیربط از انجمن خوشنویسان ایران و انجمن خوشنویسان شعبه شهرری در محل دفتر مرکزی تشکیل شد.

در این جلسه که براساس برنامه‌ریزی و هماهنگی قبلی رأس ساعت یازده صبح روز دوشنبه مورخ : 1400/4/29 با حضور اعضای فوق انجام پذیرفت، موضوعات و مسائل جاری و ابعاد این پروژه طرح و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.