تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 11 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تمدید مهلت ارسال آثار جهت شرکت در هنرواره ملی خوشنویسی "مشق سرخ" تا ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰