تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لحظه ثبت برنامه ملی پاسداشت هنر خوشنویسی ایران در یونسکو