تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 3 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه انفرادی هنرمند گرامی جناب آقای مسعود حاجی امینی

 نمایشگاه انفرادی هنرمند گرامی جناب آقای مسعود حاجی امینی

 در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ با حضور استاد گرانقدر جناب آقای علی فرزانه