تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 14 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حضوری نویسی آیات قرآن در مسجد جامع سنندج توسط اعضاء انجمن خوشنویسان شعبه سنندج