تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 3 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ضیافت افطاری انجمن خوشنویسان شعبه تبریز و تجلیل از قبول شدگان مرحله استادی

 

ضیافت افطاری انجمن خوشنویسان شعبه تبریز همراه با تجلیل از قبول شدگان مرحله استادی و اعطای گواهینامه های فوق ممتاز با حضور 

مدیر کل و معاون هنری اداره ارشاد ، مدیر کل و معاونت پرورشی استان آذربایجان شرقی،اساتید و تمامی اعضای انجمن خوشنویسان تبریز برگزار شد.