تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 7 فروردین

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مراسم افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی ونقاشی دو هنرمند گرامی آقایان بهرام عسگری ومحمدتقی محمدی فر در کنگاور

مراسم افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی دو هنرمند گرامی آقایان بهرام عسگری ومحمدتقی محمدی فر،درتاریخ 1401/2/17 رأس ساعت ۱۱ باحضورفرماندار محترم شهرستان کنگاور، ریاست اداره فرهنگ وارشاداسلامی وتعدادی ازمسئولین ادارات وهنرمندان برگزار شد و تعداد ۵۰ اثرخوشنویسی ونقاشی بمناسبت هفته نکوداشت مقام معلم درپژوهشسرای خوارزمی کنگاوربه مدت پنج روز درمعرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.