جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94
ارزشیابی آزمون فوق ممتاز خرداد ماه 1394

بر اساس این گزارش، جلسه تصحیح اوراق آزمون دوره فوق ممتاز خرداد 94 در روز چهارشنبه مورخ 94/4/3 با حضور گرم و پرشور اساتید محترم شورای ارزشیابی (غلامحسین امیرخانی ، محمد سلحشور، علی اشرف صندوق آبادی ، یداله کابلی خوانساری، محمد حیدری ، علی شیرازی ،جهانگیر نظام العلماء، احمد عبدالرضائی، رضا بنی رضی، علی رضائیان) در مکان دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران واقع در خیابان کلانتری برگزار گردید.

تصحیح اوراق خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94 تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94 تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94 

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94 تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94 تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94 

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94