تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری ورک شاپ خوشنویسی افشین ذاکری (مسئول انجمن خوشنویسان آلمان) در تهران