تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 21 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سخنرانی استاد امیرخانی و دکتر علیرضا محجوب در مراسم ختم فرزند مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان ایران