تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 9 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کتاب " شرح میر بر میر " ( در شناخت مکتب خوشنویسی ) به تألیف دکتر سید محمد علی میرمؤمنی منتشر شد.

 

 

شماره تماس تهیه و سفارش کتاب  : 09183615138