تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست صمیمانه اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و صندوق حمایت از کارگران با مدیر اجرایی

 

بر اساس این خبر، روز چهارشنبه مورخ 11 خرداد 1401 اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و صندوق حمایت از کارگران 

در نشستی صمیمانه با مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران استاد عارف براتی  در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان،

درگذشت فرزند گرانقدر ایشان، شادروان محمد حسین براتی را تسلیت گفته و ابراز همدردی نمودند.