تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 26 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار شکسته و نقاشیخط (نفس باد صبا) هنرمند گرامی جناب آقای علی اکبر حمیدی در قزوین