تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری نمایشگاه خوشنویسی هنرمند گرامی جناب آقای محمد زمان حیدری با عنوان شور قلم

 

نمایشگاه خوشنویسی هنرمند گرامی جناب آقای محمد زمان حیدری از اتباع کشور افغانستان با نام شور قلم و با موضوع سیدالشهدا علیه السلام درنگارستان اشراق

با حضور جمعی از هنرمندان دو کشور دوست و همسایه ایران و افغانستان و جناب آقای زارعی مدیر کل اداره اتباع قم و معاونت هنر و رسانه دفتر تبلیغات افتتاح گردید .