تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فراخوان نمایشگاه منطقه ای آثار تجسمی با عنوان مرد میدان در خراسان رضوی

تا 25 مرداد ماه 1401 تمدید شد.