تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 14 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای شعبه تهران بزرگ - چهارشنبه دوم شهریور ماه ۱۴۰۱