جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری مجمع عمومی شعب بوکان و نقده با حضور ناظر مرکز استان