تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 14 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مراسم رونمایی از کتاب ترجیع بند هاتف اصفهانی بخط استاد امیرخانی در مجموعه فرهنگی هنری آسمان