تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری تصحیح اوراق امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران - تابستان 1401

جلسه تصحیح اوراق امتحانات پایاندوره ای ، روزجمعه مورخ 25 شهریور 1401 با حضور رئیس انجمن خوشنویسان ایران استاد غلامحسین امیرخانی و  نائب رئیس انجمن استاد علی اشرف صندوق آبادی ، اعضاء محترم شورای ارزشیابی، بازرسین، مدیر اجرایی استاد عارف براتی و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران  برگزار گردید . این جلسه رأس ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت17 عصر خاتمه یافت.