جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری کارگاه کاغذسازی و آهار مهره هنرمند گرامی جناب آقای عباس الفتی در هرسین