تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه تخصصی خوشنویسی و تذهیب به همراه دو ورکشاپ زنده در سرای محله نظامی گنجوی