تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اجرای طرح آموزش هنر برای همه در انجمن خوشنویسان شعبه مه ولات به روایت تصویر