تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تمدید جشنواره خوشنویسی رضوی تا فروردین ماه 1402

دریافت فراخوان در لینک ذیل :
https://calligraphers.ir/fa/news/archive/3398