جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آیین رونمایی آلبوم موسیقی ( به معنی بسی) در فرهنگسرای ارسباران

 

آیین رونمایی آلبوم موسیقی
( به معنی بسی) 
زمان:جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۵
ساعت ۱۵ الی ۱۷
مکان :تهران خیابان شریعتی /بالاتر از پل سید خندان/خیابان جلفا /فرهنگسرای ارسباران/ورود برای همگان آزاد
شاهنامه رشته استوار گردن بند زیبایی است که فرهنگ ملی ما بر گردن جهان افکنده است.
همه ما گاه بهترین و بارورترین فرزندان هنری خود را به دست افکاری برخاسته از آز و نیاز نابود می کنیم و البته در جوامع بشری بر همین مدار است.
شرحی کوتاه بر آغاز و فرجام آلبوم به معنی بسی
بخش نخست اثر
آغاز نبرد رستم و سهراب و به خاک افکندن نارسیده ترنجش سهراب و راز نهانی مرگ
اگر تند بادی برآید ز کنج
به خاک افکند نارسیده ترنج
آواز (پرده اندر)و تصنیف (داغ)  در دستگاه شور و گردش ملودی به شاهنامه خوانی مقامی ممسنی و بویراحمدی
بخش دوم
ساز و آواز (به گُرم اندرون) و تصنیف (آز و نیاز)
پندهای بوزرجمهر به خسرو انوشیروان
در دستگاه نوا و گردش ملودی به شاهنامه خوانی مقامی ممسنی و بویراحمدی
بخش سوم
ساز و آواز (چادرِآز )و تصنیف (آزرم) در دستگاه همایون کشته شدن یادگار منوچهر (نوذر)بدست افراسیاب و تصنیف آزرم آغاز داستان سیاوش
بخش چهارم
ساز و آواز (به معنی بسی)دستگاه چهارگاه