تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعلام نتیجه آزمون مجدد حضوری نویسی مرحله هفتم استادی درخطوط نستعلیق و نسخ، شکسته نستعلیق ( 1401)