تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 1 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعلام نتایج امتحانات تابستان 94

    بسمه تعالی
نتایج آزمون سراسری تابستان 94
لازم است از انضباط بسیار خوب شعب ذیل:
* مشهد* قم * کرمانشاه * تبریز* سنندج* همدانقزوین *شهرکرد و سایر شعبی که 
که در برگزاری آزمونهای تابستان و تکمیل دقیق اطلاعات آزمون دهندگان ،فرمهای مربوطه اداری و مالی ،تهیه دقیق cd اطلاعات
و ارسال به موقع آن به دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران سپاسگزاری به عمل آوریم.
مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان ایران
عارف براتی
تلفن های تماس : 2-88920881 واحد آموزش خانم رضائی