تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صعود به قله دماوند از جبهه جنوب و آبشار یخی، توسط هنرمند گرامی استاد احمد رجبی با هدف حمایت و اشاعه هنر اصیل ایران(خوشنویسی)