جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صعود به قله دماوند از جبهه جنوب و آبشار یخی، توسط هنرمند گرامی استاد احمد رجبی با هدف حمایت و اشاعه هنر اصیل ایران(خوشنویسی)