تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه تحلیل و بررسی آثار نمایشگاه هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در قزوین

تصاویری از برگزاری جلسات تحلیل و بررسی آثارنمایشگاه هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران 

توسط استادان : حمید احمدی، مصطفی عابدینی، سید علی فخاری، محمد جواد شکوهی فر 

و استاد میرحیدر موسوی داور هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی