تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری دو نشست از سلسله نشست‌های تخصصی هنرمندان در تجسم هنر قم توسط استادان علی اصغر نظری و ناصر طاووسی

* نمایه‌ای از ۵۰ سال خوشنویسی در قم ، با ارائه استاد علی اصغر نظری حائل  

*سیر تحول هنر خوشنویسی در قم ، با ارائه استاد ناصر طاووسی