تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه اثار خوشنویسی هنرمند گرامی استاد قنبر بلالی دهکردی با عنوان رقص قلم در فرهنگسرای گلستان تهران