تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار شکسته نویسی استاد سپهری و دوستان همراه با عنوان راه عاشقی در نگارخانه مسعود رها، تهران