جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار شکسته نویسی استاد سپهری و دوستان همراه با عنوان راه عاشقی در نگارخانه مسعود رها، تهران