جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با حضور مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران از کهن‌ترین قلم نی خوشنویسی در دوران ساسانیان (غارهستیجان) رونمایی شد.

در آستانه هفدهمین نمایشگاه گردشگری که در نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری می‌باشد، با حضوراستاد موسوی مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران وجمعی از مدیران میراث فرهنگی کشور به همراه تعدادی از استادان، در محل غرفه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از کهن‌ترین قلم نی خوشنویسی ایران که متعلق به دوران ساسانیان می باشد رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران این قلم نی درغار هستیجان کشف شده و متعلق به اواخر دوره ساسانیان و اوایل دوره اسلامی می‌باشد که با قدمتی بیش از ۱۴۰۰ سال می‌تواند نقش مهمی در معرفی بیشترهنرخوشنویسی ایران در عرصه جهانی داشته باشد.

گفتنی است این قلم نی از لحاظ تراش، قط و شیوه نگارش ( خط پهلوی ) کاملاً مطابقت با قلم‌های فعلی دارد. قلم مذکور که هنوز بقایای مرکب روی آن دیده می‌شود به طول ده و نیم سانتی‌متر و قطرهشت میلیمتراز جنس نی بوده و باید گفت خطوطی که بعد از اسلام رواج پیدا کرده نیز بر پایه خط پهلوی بوده وقلم‌هایی که با آنها نگارش شده ریشه در ایران داشته است.