جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه خوانش رساله آداب‌المشق باباشاه اصفهانی و تقدیر از اعضای شورای قبلی در انجمن خوشنویسان شعبه بجنورد

 

جلسه خوانش رساله آداب‌المشق باباشاه اصفهانی در بجنورد
مدرس: دکتر غلامرضا معروف

 

مراسم تقدیر از شورای قبلی انجمن خوشنویسان بجنورد